Що таке пест-контроль?

Пест-контроль (Pest Control) є комплексом систематичних заходів, вкладених у регулювання популяції шкідливих організмів певній території.

Ці заходи включають різні підходи, починаючи від відлякування шкідників і закінчуючи повним їх знищенням. Метою є запобігання загрозі, яку ці організми можуть представляти для людини, її здоров'я та майна.


Методи пест-контролю охоплюють широкий спектр організмів, починаючи від бактерій та мікробів і закінчуючи комахами та гризунами. Кожен із них вимагає індивідуального підходу та спеціалізованих методів контролю.

Пест-контроль (Pest Control)

Ефективність пест-контролю залежить від правильного вибору методів та їх поєднання з урахуванням конкретної ситуації. Він може включати використання біологічних препаратів, хімічних засобів, механічних бар'єрів та інших технік.

Важливими аспектами пест-контролю є не тільки ефективність методів, а й їхня безпека для довкілля та здоров'я людини. Тому важливо вибирати методи, які мінімально втручаються в екосистему і не завдають шкоди живим організмам, включаючи людину.

Базові засади контролю шкідників

Основна відмінність системи пест-контролю полягає у системності підходу до вирішення проблеми. Хоча одноразові, цілеспрямовані зусилля боротьби з гризунами на всій території України можуть допомогти захистити конкретні будинки, фермерські угіддя або зони промислових підприємств від навали, але для запобігання повторному зараженню території шкідниками потрібен ретельно спланований комплекс санітарно-профілактичних заходів.

боротьба з гризунами


Основу системи пест-контролю становлять кілька етапів, які мають проводитись у певній послідовності. Зміна порядку проведення заходів допускається лише у виняткових випадках, а виняток хоча б одного етапу категорично заборонено.

Система включає наступні основні етапи:

• Обстеження об'єкта; • Розробка програми пест-контролю; • Забезпечення реалізації програми пест-контролю.

На першому етапі фахівці проводять візуальне та інструментальне обстеження об'єкта з метою виявлення відправних точок для подальшої роботи:

• Визначення видів шкідників, що населяють територію; • Оцінка їх чисельності та області поширення.

У процесі обстеження необхідно виявити як факт наявності певного виду шкідників, а й визначити шляхи їх проникнення і житла.

Наприклад, при боротьбі з постільними клопами, крім їх знищення, проводиться ретельна обробка потенційних місць проживання та розмноження, щоб запобігти повторній появі паразитів. Подібний комплексний підхід застосовується у пест-контролі.


Після збору та аналізу всієї необхідної інформації фахівці розробляють індивідуальну систему рекомендацій для конкретного об'єкта, враховуючи тип шкідника та особливості самого об'єкта. Під час роботи з промисловими чи комерційними об'єктами розробляється повноцінна програма захисту від шкідників, у якій чітко визначено необхідні заходи, їх обсяги та терміни проведення.

Далі забезпечення пест-контролю зводиться до регулярного моніторингу чисельності шкідників на контрольованій території та своєчасного проведення необхідних заходів.

Компанія "PESTCO в Житомирі" пропонує свою допомогу у рятуванні від різних шкідників, включаючи бактерії, мікроби, віруси, паразитів різного виду, грибок та плісняву, а також небажаних комах та гризунів. Фахівці "PESTCO" можуть вирішити будь-які санітарні проблеми, чи то усунення запаху тютюнового диму в офісі, чи боротьба з осами, шершнями, кліщами, комарами та мухами на всій території України.

Особливості роботи в галузі пестконтролю

Розуміння особливих аспектів роботи у сфері Pest Control має вирішальне значення для забезпечення ефективного функціонування цієї системи як для бізнесу, так і для приватних осіб. Важливо усвідомлювати, що розробка програми пeст-контролю можлива лише з урахуванням ретельно розробленого проекту, складеного кваліфікованими спеціалістами.

Боротьба зі шкідниками


Кожен проект є індивідуальним і враховує навіть найдрібніші особливості конкретного об'єкта: його тип, сферу діяльності, особливості місцевості тощо.

Основу будь-якої системи пестконтролю складає комплекс профілактичних заходів. Керівництво та персонал підприємства повинні брати активну участь та проявляти інтерес до проведення всіх необхідних заходів, спрямованих на профілактику поширення чи повторної появи шкідників.

Основне завдання фахівців із пестконтролю полягає в моніторингу чисельності шкідників, оцінці масштабів їх поширення та місцезнаходження. Аналізуючи зміни основних параметрів, вони коригують систему захисту від шкідників.

На будь-якому підприємстві слід проводити як внутрішній, і зовнішній аудит. Внутрішній контроль необхідний забезпечення нормальної роботи системи пестконтролю, а зовнішній – з метою оцінки її ефективності.

Будь-які заходи у сфері пест-контролю можуть здійснювати лише кваліфіковані фахівці з дезінфекції та екології, які мають досвід у боротьбі з конкретними видами шкідників.


Для усунення шкідників повинні застосовуватися лише екологічно безпечні засоби, які не становлять загрози для здоров'я людини та її майна.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND